FORVALTNINGSDATABASEN

Tveite, Tonje (1993):

Løve og skinnfell. En analyse av forsøket på å etablere et statlig forvaltningsselskap for industri.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9306

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=531

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen (1992).

Antall sider:

169

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1661

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: