FORVALTNINGSDATABASEN

Lundemo, Eli Johanne (1987):

Parlamentarisk styring i norsk politikk. Kontakten mellom stortingets saksordfører og departementenes saksbehandler.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

167

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Horisontal dimensjon: