FORVALTNINGSDATABASEN

Bakken, Anders (1995):

Opprykksforskjeller mellom kvinner og menn i departementene. En studie av karriereprosesser i en hierarkisk organisasjon.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1702

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Horisontal dimensjon: