FORVALTNINGSDATABASEN

Birkeland, Inger-Lise (1996):

Blir det uoppnåelige beste det godes fiende? En kvalitativ studie av HVPU-reformens intensjoner og konsekvenser.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1703

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: