FORVALTNINGSDATABASEN

Botheim, Ingunn (1990):

Innføring av virksomhetsplanlegging i et departement - Keiserens nye klær ? En case-studie.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1706

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Horisontal dimensjon: