FORVALTNINGSDATABASEN

Kopperstad, Olaus Jon (1998):

Statleg mål- og resultatstyring av kommunane.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1729

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: