FORVALTNINGSDATABASEN

Alme, Aud Merethe ():

Lønnsreform og ledermobilitet i staten.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=778

Antall sider:

25

ISBN-nummer:

82-518-3397-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1745

Disse opplysningene er sist endret:

9/12 2005

Horisontal dimensjon: