FORVALTNINGSDATABASEN

Bengt Jacobsson, Ove K. Pedersen og Per Lægreid. (1997):

Endringer i statlige organisasjonsformer i Skandinavia: Forvaltningspolitikk, europeisering og historiske bindinger.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9729

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2101

Antall sider:

24

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1750

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Horisontal dimensjon:

Studieoppdrag: