FORVALTNINGSDATABASEN

Herman Hill og Helmut Klages (red.) (1995):

Trends in public sector renewal.

Frankfurt A.M. Peter Lang Publishing House.

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

314

ISBN-nummer:

3-631-47502-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1753

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Horisontal dimensjon: