FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Anne Marie ():

Excellence in government - case studies of well-performing agencies in Norway.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1295

Antall sider:

14

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1754

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: