FORVALTNINGSDATABASEN

Klaus Nielsen og Ove K.Pedersen (red.) (1989):

Forhandlingsøkonomi i Norden.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

306

ISBN-nummer:

82-518-2710-8

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1757

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Horisontal dimensjon: