FORVALTNINGSDATABASEN

Thompson, Egil (1991):

Vedtaket om å bygge ut Gulfaks fase II. En beslutnings-teoretisk analyse av forholdet mellom Statoil, Storting, Regjering og Olje- og energidepartementet

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

176

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: