FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørgo, Svein Jul og Tore Grønlie ():

Arbeidsgiverforening for statsbedrifter?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

14

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1760

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Horisontal dimensjon: