FORVALTNINGSDATABASEN

Bleiklie, Ivar (1997):

Service Regimes in Public Welfare Administration. Case Studies of Street-Level Bureaucrats and Professionals as Decision Makers.

Oslo: Tano Aschehoug.

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

215

ISBN-nummer:

82-518-3618-2

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1779

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Horisontal dimensjon: