FORVALTNINGSDATABASEN

Brekke, Ole Andreas (1997):

Fra teknologisk politikk til politisk teknologi? Dialogiske råd som bidrag til en mer demokratisk teknologivurdering.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9714

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2043

Antall sider:

29

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1798

Disse opplysningene er sist endret:

13/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: