FORVALTNINGSDATABASEN

Brekke, Ole Andreas og Kristin Strømsnes (1997):

Demokrati, reformer og samfunnsutvikling. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987-1996 innen området "En bedre organisert offentlig sektor"

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9701

Publikasjonstype:

Rapport

Kommentar:

Oversikt over forskning ved LOS-senteret i Bergen frå 1987 til 1996.

Antall sider:

262

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1799

Disse opplysningene er sist endret:

13/12 2005

Horisontal dimensjon: