FORVALTNINGSDATABASEN

Hegre, Anders (1995):

Politisk demokrati og personaldemokrati i forvaltningspolitikken. En studie av den norske sentralforvaltningen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

181

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Horisontal dimensjon: