FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid (1996):

Administrative Policy in Norway: Towards New Public Management?

Bergen: LOS-senteret. Notat 9647

Publikasjonstype:

Notat

Antall sider:

18

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1813

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2005

Horisontal dimensjon: