FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid (1997):

Sentralforvaltning og offentlig politikk.

Norsk statsvitenskaplig tidsskrift (13), 3:255-278, 1997.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst som særtrykk S9713 ved Rokkansenteret.

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1814

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2005

Horisontal dimensjon: