FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom & Per Lægreid (1998):

Den moderne forvaltning.

Oslo: Tano Aschehoug.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2119

Antall sider:

230

ISBN-nummer:

82-518-3672-7

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

1815

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Denne boken handler om hvordan ansatte i departementer og direktorater har reagert på nye forvaltningsreformer. Hvordan er markeds- og managementreformer, effektivitetshensyn og mål- og resultatstyring blitt mottatt i norsk sentraladministrasjon? Studien viser at det ikke har skjedd noen forvaltningsrevolusjon i norsk sentraladministrasjon. Modernisering på norsk innebærer at de nye tiltakene ikke erstatter de etablerte arbeidsmåtene i sentralforvaltningen, men tilpasses og supplerer dem. Ansatte med lederansvar og med stabsoppgaver danner fortroppen i reformarbeidet, mens saksbehandlere og de som arbeider med lovarbeid og enkeltsaker, er mer skeptiske. Boken er skrevet for studenter i statsvitenskap og administrasjons- og organisasjonsfag, samt for ansatte i forvaltningen.