FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid ():

Public Administration in a Democratic Context - A Review of Norwegian Research.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Kommentar:

Finst som særtrykk S9811 ved Rokkansenteret.

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1818

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2005

Horisontal dimensjon: