FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid (1998):

Administrative reform policy: the case of Norway.

International Review of Administrative Sciences, Vol. 64, 457-475.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst som særtrykk S9810 ved Rokkansenteret.

Antall sider:

19

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

1820

Disse opplysningene er sist endret:

17/8 2007

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):