FORVALTNINGSDATABASEN

Tranøy, Bente Sofus og Øyvind Østerrud (2001):

Den fragmanterte staten. Reformer, makt og styring.

Oslo: Gyldendal Akademisk.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2460

Kommentar:

Publikasjonen er ein del av "Makt- og demokratiutredningen 1998-2003."

Antall sider:

318

ISBN-nummer:

82-05-28116-5 h.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1826

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Horisontal dimensjon: