FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Lægreid, Per og Wise, Lois R. (2001):

Assessing Public Management Reform in Norway, Sweden and the United States of America.

International journal of Political Studies/Special - September/01.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst også som særtrykk S0112 ved Rokkansenteret, og særtrykk nr. 5 (2001) ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB.

Antall sider:

30

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1835

Disse opplysningene er sist endret:

22/8 2007

Horisontal dimensjon:

Studieoppdrag: