FORVALTNINGSDATABASEN

Trondal, Jarle (1996):

Tilknytningsformer til EU og nasjonale samordningsprosesser. En studie av norske og danske departementer.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=305

Antall sider:

116

ISBN-nummer:

82-570-4145-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

184

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Horisontal dimensjon: