FORVALTNINGSDATABASEN

Egeberg, Morten og Inger Stigen, Roy Nikolaisen, Tom Christensen. (1989):

Departementene og andre sentraladministrative organer: en sammenligning av enkelte trekk ved formell struktur, personell og beslutningsadferd

Administrasjonsnytt 1989, 4.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1841

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2005

Horisontal dimensjon: