FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Erik Oddvar (1993):

Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=75

Antall sider:

166

ISBN-nummer:

82-518-3188-1

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1849

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Horisontal dimensjon: