FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Erik Oddvar (1993):

Statens rolle i Nord- Norge.

Tromsø, NORUT Samfunnsforskning. Notat 4/1993.

Publikasjonstype:

Notat

Antall sider:

10

ISSN-nummer:

0802-2003

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1850

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Horisontal dimensjon: