FORVALTNINGSDATABASEN

Eriksen, Erik Oddvar (red.) (1996):

Det nye Nord-Norge. Avhengighet og modernisering i nord.

Bergen: Fagbokforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1920

Antall sider:

265

ISBN-nummer:

82-7674-211-4

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1851

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Horisontal dimensjon: