FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise (1989):

Staten og byene. Hva Bergen kommune har lært.

Bergen: LOS-senteret. Notat 8916

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=170

Kommentar:

I Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 1989 (5), 1: 133-150.

Antall sider:

30

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1857

Disse opplysningene er sist endret:

31/5 2007

Horisontal dimensjon: