FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise og Geir Kolstø (1990):

Frikommuneforsøket - lokal problemløser eller respons på statlig initiativ?

Bergen: LOS-senteret. Notat 9005

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=215

Antall sider:

30

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1858

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: