FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise (1990):

En tanke, fire land, ulike utforminger - om organiseringen av de nordiske frikommuneforsøkene på sentralt hold.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9041

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=251

Antall sider:

35

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1859

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: