FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise ():

Frikommuneforsøket som samordningsprosess i sentraladministrasjonen.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

ISBN-nummer:

82-7242-804-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1861

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: