FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise og Dag Øyvind Lotsberg (1998):

Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9823

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2164

Antall sider:

24

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1863

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: