FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise og Yngve Flo (2000):

Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0031

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2000/Notat/N0031.pdf

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2346

Antall sider:

21

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1864

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: