FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim (2001):

Offentlig forvaltning

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2423

Antall sider:

267

ISBN-nummer:

8215001041

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1865

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Horisontal dimensjon: