FORVALTNINGSDATABASEN

Flo, Yngve (2000):

Kommunen og konstitusjonen. Om statusen til det kommunale sjølvstyret i det norske styringsverket.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0032

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2000/Notat/N0032.pdf

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2349

Antall sider:

30

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1867

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Horisontal dimensjon: