FORVALTNINGSDATABASEN

Flo, Yngve (2000):

Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0003

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2291

Antall sider:

122

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1868

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: