FORVALTNINGSDATABASEN

Glosvik, Øyvind (1994):

Samordning og samarbeid mellom statsetater og kommunar: nokre erfaringar frå frikommunforsøk på næringssektoren.

Sogndal: Vestlandsforsking. Notat 7/94.

Publikasjonstype:

Notat

Antall sider:

16

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1871

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Horisontal dimensjon: