FORVALTNINGSDATABASEN

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie ():

Statsaksjeselskapet - formalstruktur og styringslabyrint.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1875

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: