FORVALTNINGSDATABASEN

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd ():

Tre styringsprofiler - Norsk Jernverk, Norsk Hydro og Statoil.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

26

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1877

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: