FORVALTNINGSDATABASEN

Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie ():

Frihet og styring - et uløselig problem?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1878

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: