FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (1988):

Statsbedriftenes organisering 1945 - 1965.

Bergen: LOS-senteret. Notat 8805

Publikasjonstype:

Notat

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1879

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: