FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (1989):

Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

Antall sider:

432

ISBN-nummer:

82-518-2657-8

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1880

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: