FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore ():

Styreroller i statsindustrien - et historisk perspektiv

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Kommentar:

Finst også som LOS-senteret notat N9030 ved Rokkansenteret.

Antall sider:

23

ISBN-nummer:

82-91027-01-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1884

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: