FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (1990):

Establishment of State-Owned Industrial Enterprises Norway in a West-European Context.

Geschichte der Nachkriegzeit: Bericht über das 5. deutsch-norwegische Historikertreffen in Oslo, Mai 1990 (Norges allmennvitenskapelige forskningsråd og Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=564

Kommentar:

Finst som særtrykk S9104 ved Rokkansenteret.

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1888

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: