FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (1991):

Organisering av statlig næringsdrift - aktuelle problemer i historisk lys.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9112

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=266

Kommentar:

Publikasjonsreferanse: I NOU 1991: 8, Lov om statsforetak.

Antall sider:

12

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1890

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: