FORVALTNINGSDATABASEN

Torger Reve og Tore Grønlie (red.) (1993):

Styrets rolle.

Oslo: TANO.

Publikasjonstype:

Bok

ISBN-nummer:

82-518-3037-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1893

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: