FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (1993):

Forvaltning og fullmaktslovgivning som etterkrigshistorisk forskningsfelt.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9308

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=372

Antall sider:

75

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1897

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: