FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore ():

Statsaksjeselskapet - aktuelle reformer og historisk problem

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

14

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1898

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: